Zaznacz stronę

Opakowanie to wyrób, który pełni rolę dodatkowej warstwy zewnętrznej określonego produktu, mający na celu uchronić go, usprawnić jego przemieszczanie, magazynowanie, sprzedaż, jak
i późniejsze użytkowanie. Dodatkowo opakowanie ma za zadanie oddziaływać na wyobrażenie nabywcy.

Opakowania, które można zastosować do transportu produktu w łańcuchu GMP+:

  1. ISO Tank – jest to metalowy zbiornik w ramie kontenera ISO (International Standards Organization). Kontener 20’ jest standardowym rozmiarem, jaki można znaleźć na całym świecie. Kontenery tego typu stosowane są do transportu cieczy luzem do 25 tys. litrów. Zakres produktów, jakie mogą być transportowane, waha się od dodatków paszowych, aż po niebezpieczne substancje chemiczne takie, jak kwas solny.
  2. Flexitank – zbiornik o budowie poduszki, który wymiarami jest podobny do kontenera
    o standardzie ISO. Zbiornik ten może zostać napełniony różnego rodzaju płynami. Funkcje jakie pełni podobne są do ISO Tanka. Pozwala w łatwy oraz tani sposób przekształcić standardowy kontener w ISO Tank.
  3. Big Bag – to typ elastycznego worka przeznaczonego do przechowywania i transportowania materiałów sypkich, pylących się i granulowanych takich, jak np. dodatki paszowe, pasze, chemikalia itp. Stosowane są m.in. w przemyśle paszowym, spożywczym, chemicznym.
  4. Liner Bag – to typ elastycznego materiału przeznaczonego do obicia wewnętrznych ścian kontenera w celu przechowywania i transportowania materiałów sypkich, pylących się
    i granulowanych. Wkładka wewnątrz kontenera chroni produkt oraz zapobiega wszelkim zanieczyszczeniom.
  5. IBC kontener – standaryzowany przenośny plastikowy zbiornik umieszczony w metalowym koszu na palecie, służący do przewożenia i czasowego przechowywania płynów (zazwyczaj chemikaliów lub innych materiałów płynnych).

W zależności od transportowanego towaru należy dobrać odpowiednie opakowanie w celu zmniejszenia strat oraz uniknięcia uszkodzenia ładunku. Dobór odpowiedniego opakowania pozwala odpowiednio przechowywać towar zanim trafi do sprzedaży.

Należy również pamiętać, że opakowania muszą posiadać odpowiednią jakość oraz zapewniać ochronę dla pasz tak, by zmniejszyć ryzyko ich zanieczyszczenia. Dodatkowo, muszą być one odpowiednio etykietowane. Materiały, z których wytwarza się opakowania, nie mogą zawierać substancji toksycznych i nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i jakości pasz zgodnie z warunkami ustalonymi i wyszczególnionymi dla magazynowania i użytkowania.

Opakowania wielokrotnego użytku muszą być odporne i trwałe, łatwe w czyszczeniu oraz, jeśli to konieczne, łatwe do odkażenia.

Sebastian Wychodzki