Zaznacz stronę

GMP+B4 Transport opracowany jest dla firm transportowych oraz firm spedycyjnych, które prowadzą działalność z zakresu między innymi transportu towarów dla rynku paszowego.

B4 stanowi zbiór procedur związanych z bezpieczeństwem i odpowiednią organizacją transportu oraz sposobem jego zarządzania, jakie musi stosować firma, aby audytor mógł potwierdzić certyfikatem ich prawidłowe wdrożenie.

GMP+ B4 jest jednym z filarów GMP. W tym standardzie zawarte zostały zasady opracowane pod kątem firm transportowych. Dzięki temu powstały normy określające minimalny poziom higieny przy przewozie towarów paszowych, zawarte w International Database for Transport of Feed (IDTF), która to baza obowiązuje w ramach GMP+B4.

Aby wdrożyć certyfikat GMP+B4 należy dysponować decyzją właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o objęciu nadzorem i nadaniu numeru (sektor paszowy). Naastępnie po procesie wdrożenia przedsiębiorstwo transportowe wnioskuje o audyt u niezależnej jednostki certyfikującej.

Podczas audytu mogą wystąpić następujące kategorie niezgodności:

Kategoria 1 – błędy niskiej ważności, których ilość nie może przekroczyć 10.

Kategoria 2 – wstrzymanie wydania certyfikatu do momentu dostarczenia dowodów przeprowadzenia działań korygujących.

Kategoria 3 – brak wydania lub wstrzymanie certyfikatu.

Firma transportowa powinna spełniać kilka różnych warunków i wymagań.

Wszyscy pracownicy zaangażowani w proces muszą być świadomi, że pasze są częścią łańcucha produkcji żywności. Dzięki takiej świadomości ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie wszystkich procesów związanych z ich transportem. Przedsiębiorstwo opierając się o system HACCP musi szczegółowo określić zasady bezpieczeństwa, opracować i wdrożyć procedury i instrukcje zapewniające spełnienie wymogów omawianego standardu. Musi zostać stworzony na piśmie plan monitoringu zawierający kontrolę krytycznych punktów kontroli odnośnie przewozu pasz i dodatków paszowych.

Wymagania bezpieczeństwa paszowego, które powinny być wprowadzane przez firmy transportowe, obejmują również środki ochronne takie, jak:

  • zapewnienie, że proces transportu jest ściśle kontrolowany i zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
  • zapewnienie w odpowiednim stanie technicznym pojazdów stosowanych do transportu pasz i zbóż,
  • zapewnienie, że pojazdom użytym do transportu pasz i zbóż ograniczono kontakt z towarami zakazanymi

Firmy zajmujące się transportem pasz i dodatków paszowych muszą zadbać o maksymalne bezpieczeństwo towaru. Posiadanie certyfikatu GMP+ B4 zapewnia kontrahentów, że pasze przewożone są w środowisku doskonale przygotowanym do tego typu transportu. Gwarantuje to zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń, wynikających z zanieczyszczenia ładunku.

Sebastian Wychodzki