Zaznacz stronę

Ważnym elementem w łańcuchu pasz zajmuje magazynowanie towaru. Odbywa się ono na magazynach zewnętrznych, jak i magazynach należących do producentów pasz pochodzenia zwierzęcego. Istotną tutaj rzeczą jest to aby magazyn gdzie ma być przechowywana pasza posiadał certyfikat GMP+ , ponieważ ta procedura na żadnym etapie transportu nie może zostać przerwana, poczynając od producenta , poprzez transport kontenerowy morski, samochodowy , magazynowanie aż do dostarczenia do finalnego odbiorcy. Dlatego też chciałbym omówić w tym artykule istotne elementy w procesie magazynowania pasz w procedurze GMP+.

W GMP+ głównie chodzi o kontrolowanie towaru przez cały okres użytkowania paszy. Dlatego jak tylko mamy zamiar przyjąć paszę na magazyn musimy przygotować zestaw dokumentów które umożliwią nam kontrole danego produktu, ponieważ towar znajdujący się czy to w kontenerze , czy na samochodzie musi zgadzać się ze specyfikacjami otrzymanymi od producenta. Magazyn który przyjmuje towar w procedurze GMP+ z obligowany jest również zweryfikować środek transportu zgodnie z ustalonymi wymogami( poprawność certyfikatu GMP+ przewoźnika, listę poprzednich ładunków oraz czy został zastosowany właściwy sposób czyszczenia).

 Przyjmując towar na magazyn trzeba pamiętać , że my jako jednostka odpowiedzialna za magazynowanie nie zawsze będziemy wstanie kompleksowo ocenić produkt. Wiąże się to choćby z tym , że w większości przypadkach nie możemy otworzyć opakowania ( worek, big bag) w którym znajduje się produkt , dlatego też takie parametry jak kolor, forma fizyczna , skażenie przez insekty, brud lub inne obce substancje nie podlegają naszej kontroli. Jednak już takie elementy jak, wilgotność, pleśń , uszkodzenie opakowania , zgodność ze specyfikacją, zapach jesteśmy wstanie sprawdzić i właśnie na tych rzeczach się skupiamy.

 Każdy przypadek niezgodności musi zostać udokumentowany i opisany razem z decyzjami podjętymi w odniesieniu do działań. Ostateczne decyzje dotyczące produktu podejmuje kompetentna osoba ze strony producenta. Te pasze w których wykryte są nieprawidłowości muszą być zagospodarowane w jeden z następujących sposobów :

  • Usunięte jako odpady lub użyte jako biomasa
  • Przetworzone dla uzdatniania celem użycia jako pasza
  • Sprzedany jako produkt o innej jakości ( jeśli wymogi jakościowe danego produktu spełniają wymogi)

Musimy pamiętać , że jako magazyn jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie działania związane ze składowaniem i przeładunkiem więc każde działanie musi być udokumentowane. Towary objęte procedurą GMP+ muszą być tak magazynowane aby były łatwe do identyfikacji. Ma to na celu unikanie błędów i pomyłek. Kolejną istotną rzeczą ważną przy składowaniu pasz jest oddzielenie ich od pozostałych towarów znajdujących się na magazynie, chyba że analiza ryzyka wykaże, że wspólne składowanie nie może mieć szkodliwego wpływu na pasze , np. nie jest wymagane separowanie z innymi produktami żywnościowymi. Niektóre produkty paszowe są wrażliwe na temperatury dlatego trzeba utrzymywać ją na jak najniższym poziomie w celu zapobiegania kondensacji lub psuciu się produktów.

Michał Koziński