Zaznacz stronę

Aby poznać historie powstania GMP (Good Manufacturing Practice) musimy cofnąć się w czasie o blisko 30 lat do roku 1992. To właśnie wtedy, w Holandii,  zostały opracowane  modelowe procesy, zapewniające bezpieczeństwo produkcji, transportu i składowania pasz dla zwierząt hodowlanych.

Pomysłodawcom powstania tych ściśle określonych norm była Komisja ds. Pasz Zwierzęcych (PDV – z holenderskiego – Productschap Diervoeder czyli Product Board Animal Feed). Jednym z głównych powodów dla których Holendrzy postanowili stworzyć te procedury były ogromne ilości pasz, które były importowane na rynek holenderski, jak i te, które były eksportowane. Aż 75% pasz, które w 1992 roku znajdowały się na rynku holenderskim pochodziła z importu, a 60%, produkcji własnej przeznaczona byłą na eksport. Standard GMP był częścią programu „Feed for Food” a prace, nad tym programem zaangażowane były największe tuzy holenderskiego rynku paszowego.

W 1994 r, standardy programu zostały dostosowane do norm ISO 9001, aby ułatwić wdrażanie systemu w nowych firmach, ponieważ samej normy ISO 9001 różniła się od GMP+. Należało zmienić standardy GMP+, żeby konstruktywnie i zadaniowo wpisały się w normę ISO 9001. Od tego momentu ogólne wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem zostały włączone do systemu GMP + FSA (Feed Safety Assurance).

Kolejnym przełomowym momentem był 1999 rok. Standardy GMP zostały zintegrowane z systemem  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). I właśnie po zakończeniu tego procesu do logo GMP dodano symbol plusa. Odtąd mówimy o GMP+ International.

W tym samym czasie zainicjowano prace nad EWS (Early Warning System), który został wdrożony do systemu GMP+ w 2000 roku. System służy do kontrolowania transportu materiałów paszowych  oraz pozwala na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Przykładem takiego działania może być zatrzymanie i w efekcie zniszczenie 40 tyś. ton pulpy cytrusowej, która nie nadawała się do dalszego przetwarzania, ze względu na utratę swoich właściwości.

GMP+ było pod kontrolą PDV do grudnia 2009, kiedy to program został zinstucjonalizowany i otrzymał nową nazwę GMP+ International. Na czele nowopowstałej organizacji stanął Johan Den Hartog były sekretarz generalny PDV, piastujący tę funkcję do dziś. GMP+ Intenational wypracowała nowe zasady jakości i bezpieczeństwa produkcji, transportu i składowania pasz, które są zalecane wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności dla zwierząt hodowlanych.

System GMP+ jest ciągle rozwijany. Zainteresowanie wdrożeniem w swoich przedsiębiorstwach zasad z niego wynikających jest coraz więcej. W 2009 roku aż 10 tyś. firm było aktywnym uczestnikiem programu. Już w 2017 licznik przekroczył 17 tyś. Można się spodziewać, że do końca 2020 roku, będziemy mieli w Europie 20 tyś. podmiotów, które będą realizowały swoją produkcję, transport i składowanie pasz dla zwierząt hodowlanych, według najwyższych standardów bezpieczeństwa, które zapewnia stosowanie procedur GMP+.

Michał Koziński